AKTUALNOŚCI

Likwidacja Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie z dnia 1.03.2017 r w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 marca 2017 r.
sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/010223/17/076.

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia.

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2017 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mikołowskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 marca 2017 r.
sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/010223/17/076 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie, ul. Krawczyka 16.

Adres do korespondencji: 43-170 Łaziska Górne, ul. Sobieskiego 9c/6.

Likwidatorami stowarzyszenia zostali: Anna Bilska i Jadwiga Matyja.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do
22 maja 2017 r. na wyżej podany adres Stowarzyszenia.

Wizyty na stronie:
Dzisiaj: 1
Wszystkie: 15005