Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA AMAZONEK POWIATU MIKOŁOWSKIEGO


§6

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków ich życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.


§7
Cel ten jest realizowany przez tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy.

§8
Stowarzyszenie reprezentuje interesy wszystkich członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Wizyty na stronie:
Dzisiaj: 17
Wszystkie: 13333